Zobrazit:

Hlásná Třebaň

Stanoviště: Karlštejnská 150/, 26718 Hlásná Třebaň
Telefon: 311681101
E-mail: starosta@hlasnatreban.cz
Jméno: Ing. Tomáš SNOPEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 311 681 101
Adresa práce: Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň Funkce na pracovišti: starosta, projektant, velitel SDH Mobil-veřejný: 774 550 317
E-mail: starosta@hlasnatreban.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří KRÁTKÝ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 777 140 513
E-mail: mistostarosta@hlasnatreban.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal KNOR Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň Funkce na pracovišti: Předseda kulturního a sociálního výboru Mobil-veřejný:
E-mail: michalk@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan LETÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zástupce velitele SDH, profesionální hasič Mobil-veřejný:
E-mail: jenikrosak@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr POLANECKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: petr@polanecky.cz Poznámka: Fax:

ORP Beroun

Stanoviště: Husovo nám. 68/, 26643 Beroun
Telefon: 311654113
E-mail: be3@muberoun.cz
Jméno: RNDr. Soňa CHALUPOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 311 654 113
Adresa práce: Město Beroun Funkce na pracovišti: Starostka města Beroun Mobil-veřejný:
E-mail: starostka@muberoun.cz Poznámka: zastoupení v rámci pracovního štábu Fax:
Jméno: Ing. Michal MIŠINA Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce: 311 654 112
Adresa práce: MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: mstar.misina@muberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří CHALUPECKÝ Funkce v komisi: 2. zástupce předsedy Telefon práce: 311 654 114
Adresa práce: MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: tajemnik@muberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petra STANČÍKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 311 630 211
Adresa práce: MěÚ Beroun, Politických vězňů 20, 266 01 Beroun Funkce na pracovišti: referent krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: ktkr@muberoun.cz Poznámka: Tajemnice BR, KŠ, člen PKORP Fax: 311630211
Jméno: Michal BOUČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 311 654 280
Adresa práce: MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Funkce na pracovišti: referent odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: zp10@muberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Alena BULVASOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 310 014 489
Adresa práce: KHS ÚP Beroun,Politických vězňů 455, 266 01 Beroun Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: alena.bulvasova@khsstc.cz Poznámka: analýzy a situace plánování, nasazení sil a prostředků Fax:
Jméno: Mgr. Jiří PAUL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 311 747 130
Adresa práce: VaK Beroun, Mostníkovská 255, 266 41 Beroun Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.paul@vakberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Mgr. Jakub KRATOCHVÍL, Dis. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 872 700
Adresa práce: 5. května 36, 267 01 Králův Dvůr Funkce na pracovišti: Vedoucí OOP Králův Dvůr Mobil-veřejný: 602 262 208
E-mail: be.oo.kraluvdvur@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Dominika KULHÁNKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 311 654 226
Adresa práce: Husovo nám. 68,Beroun-Centrum Funkce na pracovišti: referent odboru MI Mobil-veřejný:
E-mail: majetek@muberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lada NESTORIDOU Funkce v komisi: člen Telefon práce: 311 654 276
Adresa práce: Husovo nám. 68,Beroun-Centrum Funkce na pracovišti: referent OŽP Mobil-veřejný:
E-mail: zp2@muberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing Albert ČERVENKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 311 630 230
Adresa práce: Politických vězňů 20, Beroun-Město Funkce na pracovišti: vedoucí odboru dopravy Mobil-veřejný:
E-mail: doprava@muberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Jitka CIROKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 311 654 270
Adresa práce: MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: zp4@muberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk KOŠLÍK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 311 625 884
Adresa práce: Povodí Vltavy, s.p., PS 6 Beroun, Hněvkovského 290, 266 01 Beroun Funkce na pracovišti: vedoucí PS 6 Beroun Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.koslik@pvl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: mjr., Ing. Pavel ŠIMEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 841 150
Adresa práce: HZS ÚO Beroun, Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun Funkce na pracovišti: velitel stanice Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.simek@sck.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jitka SOUKUPOVÁ Funkce v komisi: tiskový mluvčí Telefon práce: 311 654 133
Adresa práce: MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Funkce na pracovišti: tisková mluvčí Mobil-veřejný:
E-mail: tm@muberoun.cz Poznámka: zástupce: Hana Zárubová Fax:
Jméno: Kamila BENÁKOVÁ Funkce v komisi: administrativní pracovnice Telefon práce: 311 630 208
Adresa práce: MěÚ Beroun, Politických vězňů 20, 266 01 Beroun Funkce na pracovišti: referent kanceláře tajemníka Mobil-veřejný:
E-mail: ktsp@muberoun.cz Poznámka: administrativní pomoc paní Stančíkové Fax:
Jméno: Blanka PALIVCOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 311 654 116
Adresa práce: MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Funkce na pracovišti: referent kanceláře tajemníka Mobil-veřejný:
E-mail: ktas@muberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Iveta BRŮNOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 311 654 112
Adresa práce: MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Funkce na pracovišti: referent kanceláře tajemníka Mobil-veřejný:
E-mail: sekr2@muberoun.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ludmila MACOURKOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 311 654 136
Adresa práce: MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun Funkce na pracovišti: referent kanceláře tajemníka Mobil-veřejný:
E-mail: ktpam2@muberoun.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Středočeského kraje

Stanoviště: Zborovská 81/11, 15021 Praha 5
Telefon: 257280111
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz
Poznámka: opis@sck.izscr.cz
Jméno: Mgr. Petra PECKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 257 280 227
Adresa práce: Hejtmanství Stč. kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: hejtmanka Mobil-veřejný:
E-mail: peckova@kr-s.cz Poznámka: Hejtmanka@kr-s.cz Fax:
Jméno: Ing. Tomáš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 401 461
Adresa práce: Povodí Vltavy,státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 Funkce na pracovišti: ředitel sekce správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.kendik@pvl.cz Poznámka: dispečink: 257 329 425 Fax: 257326310
Jméno: Michal KUDLÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 234 637 420
Adresa práce: Státní plavební správa, pobočka Praha, P.O.BOX 28 Jankovcova 4 170 04 Praha 7 - Holešovice Funkce na pracovišti: vedoucí odd. plaveb. dozoru Mobil-veřejný:
E-mail: kudlacek.michal@plavebniurad.cz Poznámka: Fax: 266710545
Jméno: Ing. Daniel KURKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244 032 550
Adresa práce: ČHMÚ, Pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany Funkce na pracovišti: ředitel pobočky Praha Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.kurka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032500
Jméno: Ing. Martin MATULA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 707 857
Adresa práce: Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Mobil-veřejný: 724 342 302
E-mail: matula@poh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: ppor.Bc. Milan MATYÁSKO Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 878 780
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Funkce na pracovišti: vedoucí poříčního oddělení Labe Mobil-veřejný:
E-mail: milan.matyasko@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Luboš NAVRÁTIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 280 156
Adresa práce: KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení IZS a obrany Mobil-veřejný:
E-mail: navratil@kr-s.cz Poznámka: KÚ SČK Fax: 257280203
Jméno: Ing. brig., gen. Miloslav SVATOŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 870 021
Adresa práce: HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno Funkce na pracovišti: ředitel HZS kraje Mobil-veřejný:
E-mail: miloslav.svatos@sck.izscr.cz Poznámka: Fax: 950870148
Jméno: Mgr. Tomáš VODNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 211 154 601
Adresa práce: Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: ředitel KHS Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.vodny@khsstc.cz,info@khsstc.cz Poznámka: Fax: 224916561
Jméno: MVDr. Otto VRANÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 317 742 045
Adresa práce: Černoleská 1929, 256 01 Benešov Funkce na pracovišti: Ředitel sekce KVS SVS pro Středočeský kraj Mobil-veřejný:
E-mail: o.vrany.kvss@svscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel ŘEHÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 088 700
Adresa práce: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové 3 Funkce na pracovišti: technický ředitel Mobil-veřejný: 602 169 633
E-mail: rehakp@pla.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jan LOUŠKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 280 495
Adresa práce: KÚ Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: ředitel krajského úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: louska@kr-s.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Simona JANDUROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 280 396
Adresa práce: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Funkce na pracovišti: Ved. odboru ŽP a zemědělství Mobil-veřejný: 601 569 901
E-mail: jandurova@kr-s.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. René HEŘMANSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 236 003 098
Adresa práce: Magistrát hlavního města Prahy, nám. Franze Kafky 1/16, Praha 1 Funkce na pracovišti: specialista protipovodňové ochrany Mobil-veřejný:
E-mail: rene.hermansky@praha.eu Poznámka: Fax:
Jméno: prap. Petr KŘÍŽ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 206 157
Adresa práce: U Sluncové 365/4, 186 00 Praha 8 Funkce na pracovišti: starší pracovník štábu KVV Praha Mobil-veřejný:
E-mail: krizp5@army.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:

Povodňová komise ČHMÚ CPP

Stanoviště: Na Šabatce 17/, 14306 Komořany
Jméno: Ing. Václav DVOŘÁK, Ph.D. Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 244 032 700
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 602 626 390
E-mail: vaclav.dvorak@chmi.cz Poznámka: Fax: 241760603
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: RNDr. Radek ČEKAL, Ph.D. Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 244 032 356
Adresa práce: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení hydrologických pčedpovědí Mobil-veřejný:
E-mail: radek.cekal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Petra LEIPELTOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 244 032 367
Adresa práce: Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany, 14306 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: petra.leipeltova@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Martina KIMLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244 032 360
Adresa práce: Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany, 14306 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: kimlova@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel KURKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 244 032 550
Adresa práce: ČHMÚ, Pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany Funkce na pracovišti: ředitel pobočky Praha Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.kurka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032500

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:

Karlštejn

Stanoviště: 185/, 26718 Karlštejn
Telefon: 311681213
E-mail: info@obeckarlstejn.cz
Jméno: Petr RAMPAS Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 311 681 213
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 180 394
E-mail: starosta@obeckarlstejn.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Karel VOBOŘIL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 602 320 865
E-mail: voboril@obeckarlstejn.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel STANĚK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef ČVANČARA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel hasičů Mobil-veřejný: 724 181 494
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jana BRANDEJSOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 311 681 213
Adresa práce: Funkce na pracovišti: účetní Mobil-veřejný: 724 211 074
E-mail: info@obeckarlstejn.cz Poznámka: Fax:

Řevnice

Stanoviště: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74/, 252 30 Řevnice
Telefon: 313104211,603525055
E-mail: starosta@revnice.cz
Jméno: Ing. Tomáš SMRČKA Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta města Řevnice Mobil-veřejný: 603 525 055
E-mail: starosta@revnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr HARTMANN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen rady města Řevnice Mobil-veřejný: 725 428 734
E-mail: petr.hartmann@zlk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petra KAREŠOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: vedoucí kanceláře starosty Mobil-veřejný: 734 593 725
E-mail: kancelarstarosty@revnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vladimír FUCHS Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 736 267 304
E-mail: fechs@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vratislav HRUBÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný: 720 559 006
E-mail: gruby4@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel JÍLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 602 386 348
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel KNÝBEL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 606 792 172
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Martin KOLÁŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zástupce velitele JSDH Mobil-veřejný: 736 769 756
E-mail: sdhrevnice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Veronika MATOUŠKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: vrchní strážník MP Řevnice Mobil-veřejný: 773 837 230
E-mail: mp.revnice@revnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Mojmír MIKULA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: vedoucí technických služeb města Mobil-veřejný: 702 041 425
E-mail: ts@revnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav PAUR Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel JSDH Mobil-veřejný: 605 725 242
E-mail: sdhrevnice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan SCHLINDENBUCH Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 777 847 827
E-mail: schlindenbuch@seznam.cz Poznámka: Fax:

Srbsko

Stanoviště: K Závěrce 16/, 26718 Srbsko
Telefon: 311621621
E-mail: info@obecsrbsko.cz,podatelna@obecsrbsko.cz
Jméno: Josef TRPIŠOVSKÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: K Závěrce 16, 267 18 Srbsko Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný: 604 889 477
E-mail: starosta@obecsrbsko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan ČERNÝ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Svatava BISKUPOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Srbsko, K Závěrce 16, Srbsko Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný: 724 786 441
E-mail: mistostarostka@obecsrbsko.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří STRNAD Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří KŘÍŽ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: krizsrbsko@seznam.cz Poznámka: člen komise - LEVÝ BŘEH Fax:
Jméno: Michaela MENCLOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: misa.menclovka@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Květuše ČERNÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: kveta.rihova@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Eliška ČERSTVÁ Funkce v komisi: spojovatelka Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: lizafresh@seznam.cz Poznámka: Zásobování + komunikace Fax:

Zadní Třebaň

Stanoviště: Na Návsi 6/, 26729 Zadní Třebaň
Telefon: 257721399
E-mail: starosta@zadnitreban.cz
Jméno: Markéta SIMANOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 257 721 399
Adresa práce: OÚ Zadní Třebaň, Na Návsi 6, 267 29 Zadní Třebaň Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 724 180 055
E-mail: starosta@zadnitreban.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jiří PETŘÍŠ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: novinář Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petra FRÝDLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Jan HOVORKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: učitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan KRÚPA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří NIKODÝM Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr PŘÍVORA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Michal ZÁMEČNÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 792 324 468
E-mail: michal.zamek@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef ŠEVČÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Zadní Třebaň, Na Návsi 6, 267 29 Zadní Třebaň Funkce na pracovišti: Velitel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: