Povodňový plán obce Hlásná TřebaňPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Hlásná Třebaň 150, 267 18 Hlásná Třebaň
Tel.: 311 681 787
E-mail: starosta@hlasnatreban.cz
Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun
Vedoucí odboru: Ciroková Jitka, RNDr.
Tel.: 311 654 270
E-mail: zp4@muberoun.cz


Vodoprávní úřad: Liehneová Bohumila
Tel: 311 654 273
E-mail: zp8@muberoun.cz
Zborovská 11 , 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111
E-mail: podatelna@kr-s.cz

Vedoucí oddělení: Dr. Ing. MPA Marcela Burešová
Tel: 257 280 562
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

 

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra