Povodňový plán obce Hlásná TřebaňSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Hlásná Třebaň a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 307 111

Přímý výkon správy toku:
PS 6 Beroun, Hněvkovského 290, 266 01
Beroun
Vedoucí: Ing. Zdeněk Košlík, tel.: 724 212 362, e-mail: zdenek.koslik@pvl.cz
Úsekový technik: Ing. Jan Zvolánek, tel.: 724 920 969, e-mail: jan.zvolanek@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Hlásná Třebaň, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Berounka 10100011 1-11-05-032
LP Berounky
10248595 1-11-05-032

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, 326 00 Plzeň -Východní Předměstí
Ing. Tomáš Rau, tel.: 956955111, e-mail: st955@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Hlásná Třebaň
Rajon 503 - Bc. Ondřej Bartoš, tel.: 956 955 223, e-mail: ondrej.bartos@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Hlásná Třebaň, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
LP Berounky - "Poličský potok"
10245042 1-11-05-032