Povodňový plán obce Hlásná TřebaňHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Hlásná Třebaň

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Hlásná Třebaň a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Hydrologické poměry jsou dány geografickou polohou území obce a morfologickou charakteristikou území. Páteřním tokem zájmového území je Berounka.

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Hlásná Třebaň je Berounka. Číslo hydrologického pořadí 1-11-05-032. Berounka vzniká soutokem Mže a Radbuzy (doplněnými Úhlavou a Úslavou) v Plzni ve výšce 298 m n. m. a ústí zleva do Vltavy u Modřan ve výšce 188 m n. m. Plocha povodí je 8 861,4 km2 a průměrný průtok při ústí 36 m3.s-1. Z Plzeňské kotliny vtéká Berounka do Kralovické pahorkatiny, dále do Křivoklátské vrchoviny a Hořovické pahorkatiny, kde vytváří hluboké údolí, které se před ústím v Hořovické brázdě poněkud rozšiřuje. Vodní tok Berounka je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky Berounky

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Beroun, Berounka 34,20 37,1 270 615 799 1310 1560
Hlásný profil kat. C Srbsko, Berounka 29,30 36,2 295 647 829 1320 1570

hlt_vodni_toky

Vodní toky na území obce Hlásná Třebaň delší než 0,25 km


Základní údaje o vodních dílech na území obce Hlásná Třebaň

V zájmovém území obce Hlásná Třebaň, ani nad ním, se na vodním toku Berounky nenachází žádná vodní nádrž, která by mohla mít vliv na povodňovou situaci v obci.