Povodňový plán obce Hlásná TřebaňPOVODŇOVÝ PLÁN obce Hlásná Třebaň

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-2086/2020/320; ze dne 10. 01. 2020
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR955/007040/2019; ze dne 20. 01. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Beroun, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MBE 87047/2019/ŽP-Mar; ze dne 27. 01. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 05. 2023
offline verze 09. 05. 2023
digitalizovaná verze 09. 05. 2023
databáze POVIS 09. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i