Povodňový plán města Dolní KounicePOVODŇOVÝ PLÁN města Dolní Kounice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Stanovisko Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-21777/2022/5419-TK; ze dne 03. 06. 2022
Stanovisko Lesy České republiky, státní podnik
Č. j.: LCR942/009429/2022; ze dne 27. 07. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MI/19399/2022/KREE; ze dne 02. 08. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 10. 2023
offline verze 25. 10. 2023
digitalizovaná verze 25. 10. 2023
databáze POVIS 25. 10. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i