Povodňový plán města Dolní KouniceCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území města Dolní Kounice na 27 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených objektů je 57 (z toho 21 nemovitostí s číslem popisným a 36 nemovitostí s číslem evidenčním). V uvedených objektech bydlí aktuálně 148 obyvatel, z toho 34 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi ve městě.
V současné době dochází do II. SPA pouze k částečnému zaplavení zahrad u břehu vodního toku. Během povodní jsou nejvíce ohroženy pozemky podél řeky Jihlavy, konkrétně se jedná o:
 • zahrady – cca 110 domů na ulici Ivančická (od mostu po čerpací stanici)
 • níže položené části podniku „KAMENA výrobní družstvo Brno“ (Ivančická 496/1a)
 • budovu loděnice VSKD (ev. č. 341)
 • zahrady domů na Jiráskově ulici (voda protéká kanály od řeky)
 • suterén Kulturního domu Dolní Kounice (Masarykovo nám. 142/10)
 • dům Farní č. p. 131
 • dvory domů na ulici Tovární (č. p. 128 – Knihovna, 127, 126, 125, 121)
 • mlýn (Mlýnské náměstí 110) a dům s č. p. 143
 • Klášter Rosa coeli se zahradou
 • sportoviště za klášterem Rosa coeli (ev. č. 413)
 • ulici Stráně
Ohrožené objekty na území města Dolní Kounice - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nacházejí dva objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území města Dolní Kounice
Kontaminovaná místa na území města Dolní Kounice

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Dolní Kounice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Městském úřadě Dolní Kounice u předsedy povodňové komise města.