Povodňový plán města Dolní KouniceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Dolní Kounice

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Dolní Kounice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
Jihlava je významným vodním tokem podle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

Jihlava pramení na Českomoravské vrchovině u Počátek ve výšce 665,98 m n. m. Teče jihovýchodním směrem skrze intravilány Horní Cerekve, Jihlavy, Třebíče, Vladislavy, Dalešic, Ivančic a Dolních Kounic do Pohořelic. Jako pravostranný přítok se na území obce Ivaň vlévá ve vodní nádrži Nové Mlýny do Svratky ve výšce 168,54 m n. m. Největším přítokem je Oslava (99,24 km) a významným přítokem je Rokytná (88,17 km). Obě řeky se do Jihlavy vlévají u Ivančic, asi 6 km před vtokem do města Dolní Kounice. Celková délka Jihlavy je 180,80 km. Největší vodní nádrží v povodí Jihlavy (kromě VN Nové Mlýny) jsou Dalešice s rozlohou 465,62 ha.

Základní hydrologické charakteristiky Jihlavy

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Mohelno, Jihlava 57,26 4,60 26 61,3 83,4 153 192
Hlásný profil kat. A Ivančice, Jihlava 32,95 9,15 93,8 175 218 333 390

 

Vodní toky

Vodní toky na území města Dolní Kounice


Základní údaje o vodních dílech na území města Dolní Kounice

Přehled vodních děl na území města Dolní Kounice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Dolní Kounice se nacházejí 2 malá vodní díla. Situaci na Jihlavě ve městě mohou ovlivnit vodní díla, která se nacházejí výše v povodí vodního toku - Dalešice (465,62 ha) a Mohelno (75,03 ha). Obě nádrže spadají do I. kategorie vodních děl dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.