Povodňový plán města Dolní KounicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice
Tel.: 513 030 411 (úřad)
Mobil: 736 541 019 (starostka)
E-mail: info@dolnikounice.cz
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 419 411, 546 419 412
Mobil: 601 575 842 (starosta)
E-mail: info@muiv.cz, povodnova.komise@ivancice.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111 (podatelna), 541 651 501 (hejtman)
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Povodňové komise

Stanoviště povodňových komisí se kterými si město Dolní Kounice předává informace o vývoji povodňového nebezpečí