Povodňový plán města Dolní KouniceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Dolní Kounice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Dyje:
Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ing. Marie Kutílková - ředitelka závodu
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz
Tel.: 565 382 602
 
Provoz Náměšť nad Oslavou:
Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vedoucí provozu: Jan Strašák, DiS.
Tel.: 568 620 723
E-mail: provoznamest@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Územím města Dolní Kounice protéká pouze jeden vodní tok ve správě Povodí Moravy, s. p.

Název vodního toku IDVT ČHP
Jihlava 10100008 4-16-04-0050-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
Správa toků - oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ing. Pavel Hopjan - vedoucí ST
Tel.: 956 952 111
E-mail: st952@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území města Dolní Kounice:
Filip Dočkal - správce vodních toků rajonu 210
Tel.: 956 952 410
Mobil: 725 257 847
E-mail: filip.dockal@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Územím města Dolní Kounice protéká pouze jeden vodní tok ve správě Lesy České republiky, s. p.

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10205740 4-16-04-0050-0-00

 

  • Vodní linie bez určeného správce
Název vodní linie
IDVT ČHP
* (bezejmenná linie) 10196102 4-16-04-0050-0-00