Povodňový plán města Dolní KouniceOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení:

  • Policii ČR, obvodní oddělení Ivančice
  • Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, oblast Sever, cestmistrovství Brno (uzavření silnic II. a III. třídy)

Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Ivančice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Dolní Kounice.

Osoby na území města Dolní Kounice budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při rozvodnění řeky Jihlavy může dojít k zaplavení místních komunikací, které vedou podél koryta vodního toku. Jedná se především o komunikaci ulice Stráně (Q20), Skalní (Q100), Mlýnské náměstí (Q100) a ulici Rybárna (Q100).
Dopravní omezení na území města Dolní Kounice
Objízdnou trasu je třeba volit na základě aktuální situace ve městě v součinnosti s Policií ČR. Pokud dojde k zaplavení ulice Stráně, je možné využít silnici č. II/395 do Pravlova, poté po silnici přes Němčičky do Bratčic, odtud do Mělčan a z Mělčan do Dolních Kounic.
Objízdné trasy na území města Dolní Kounice

Dopravní omezení objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.