Povodňový plán města Dolní KouniceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Mgr. Lenka Žikešová starostka 736 541 019  
David Hrbáček místostarosta 736 541 018

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Mobil (neveřejný)
Kamil Osička člen JSDH
Bruno Němec člen JSDH
David Hrbáček člen JSDH

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
JSDH Dolní Kounice

CAS 32,

DA-Transit,

přenosná čerpadla,

plovoucí čerpadla,

raft,

elektrická centrála

David Pavlíkovský

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Dolní Kounice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ a MŠ Dolní Kounice Ubytování / stravování Smetanova 547/2 Mgr. Radim Dubčák 300 300
KD Dolní Kounice Ubytování / stravování Masarykovo náměstí 142/10 Veronika Ondrová 200 200
Ubytovna Rosa Coeli, s.r.o. Ubytování Trboušanská 802/31 pí. Kutková 60 0

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Vodárenská akciová společnost, a.s. Soběšická 820/156, 638 00 Brno Dispečink 545 532 270

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Flop A.T.G. Masarykovo náměstí 68/1 Emil Jelínek 546 420 409