Povodňový plán města Dolní KounicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice
Tel.: 513 030 411 (úřad)
Mobil: 736 541 019 (starostka)
E-mail: podatelna@dolnikounice.cz
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 419 411, 546 419 412
Mobil: 601 575 842 (starosta)
E-mail: posta@muiv.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Eduard Kremláček - odbor životního prostředí, vodní hospodářství
Tel.: 546 419 470
E-mail: kremlacek@muiv.cz
Krajský úřad
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Mojmír Pehal - vedoucí odboru
Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz
  
Oddělení vodního a lesního hospodářství
Mgr. Eva Moučková - vedoucí oddělení
Tel.: 541 652 693
Email: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz