Povodňový plán obce Český RudolecPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec,
Tel.: 384 496 138
E-mail: ceskyrudolec@ceskyrudolec.cz
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice,
Tel: 384 401 241
E-mail: zivotni@dacice.cz
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,
Tel.: 386 720 728
E-mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.