Povodňový plán obce Český Rudolec
Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec,
Tel.: 384 496 138
E-mail: ceskyrudolec@ceskyrudolec.cz
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
Tel: 384 401 241
E-mail: zivotni@dacice.cz

Vodoprávní úřad - Tobolka Stanislav, DiS.
Tel: 384 401 292
E-mail: voda@dacice.cz
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.: 386 720 728
E-mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra