Povodňový plán obce Český RudolecSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Český Rudolec a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ing. Pavel Hopjan, tel.: 724 523 973, e-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Český Rudolec:
Rajon 201 - Správa toků, detašované pracoviště Třebíč - Hálkova 4, 674 01 Třebíč
Ing. Martin Vavruška, tel.: 724 523 684, e-mail: martin.vavruska@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Český Rudolec, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bolíkovský p. 10205802 4-14-01-053, 4-14-01-051, 4-14-01-049, 4-14-01-047, 4-14-01-045
Radíkovský p. 10194616 4-14-01-050
Peníkovský p. 10206742 4-14-01-052
Rudolecký p. 10189205 4-14-01-051
Stoječínský p. 10192377 4-14-01-052
Matějovecký p. 10188687 4-14-01-050
Valtínovský p. 10203557 4-14-01-048
Hvozdecký p. 10201163 4-14-01-053
Pstruhový p. 10187617 4-14-01-046
LP Radíkovského p. 10188925 4-14-01-050
PP Bolíkovského p. 10194299 4-14-01-047
PP Bolíkovského p. 10194991 4-14-01-047