Povodňový plán obce Český RudolecPOVODŇOVÝ PLÁN obce Český Rudolec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s.p., oblast povodí Dyje
Č. j.: LCR952/004062/2019; ze dne 09. 09. 2019
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-32336/2019/5419; ze dne 26. 07. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
MěÚ Dačice, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/26675-19; ze dne 27. 11. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 04. 2023
offline verze 26. 04. 2023
digitalizovaná verze 26. 04. 2023
databáze POVIS 26. 04. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i