Zobrazit:

Český Rudolec

Stanoviště: Český Rudolec 123/, 37883 Český Rudolec
Telefon: 384496138
E-mail: ceskyrudolec@ceskyrudolec.cz
Jméno: Ing. Petra MALÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 384 496 470
Adresa práce: Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 702 128 440
E-mail: starosta@ceskyrudolec.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Dušan LOVĚTÍNSKÝ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: lovik1@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav ŠTĚPNIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: mirek275@seznam.cz Poznámka: kontrola průtoků - pozorovatel Fax:
Jméno: Vilém TESAŘ Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce:
Adresa práce: Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec Funkce na pracovišti: velitel JPO III Mobil-veřejný:
E-mail: vilem.tesar@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martin PECHA Funkce v komisi: člen, velitel jednotky JSDH Telefon práce:
Adresa práce: Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec Funkce na pracovišti: radní Mobil-veřejný:
E-mail: marfi.p@seznam.cz Poznámka: Fax:

ORP Dačice

Stanoviště: Krajířova 27/, 38013 Dačice
Telefon: 384401211
E-mail: voda@dacice.cz
Jméno: Bc. Miloš NOVÁK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 384 401 214
Adresa práce: Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 608 147 544
E-mail: starosta@dacice.cz Poznámka: Fax: 384401236
Jméno: Ing. Lukáš SKOŘEPA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 384 401 241
Adresa práce: Krajířova 27/I Funkce na pracovišti: vedoucí odboru OŽP Mobil-veřejný: 723 416 809
E-mail: zivotni@dacice.cz Poznámka: Fax: 384401235
Jméno: Ing. Kateřina BOTUROVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 384 401 217
Adresa práce: Krajířova 27/I Funkce na pracovišti: referent OŽP Mobil-veřejný: 602 110 731
E-mail: boturova@dacice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Veronika JANTAČOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 401 270
Adresa práce: Městský úřad Dačice, Krajířova 27/1, 380 13 Dačice Funkce na pracovišti: Pracovník krizového řízení Mobil-veřejný: 724 156 217
E-mail: krizove@dacice.cz Poznámka: Fax: 384401274
Jméno: Bc. Libor ŠULISTA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 242 162
Adresa práce: Tyršova 531, 380 01 Dačice Funkce na pracovišti: velitel Mobil-veřejný:
E-mail: libor.sulista@jck.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radek VESELÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 420 204
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Závod Dyje, Provoz Jihlava, Dačice Funkce na pracovišti: provozní technik Mobil-veřejný:
E-mail: veselyr@povodi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marek JANN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 323 306
Adresa práce: Povodí Vltavy, závod Horní Vltava Funkce na pracovišti: úsekový technik Mobil-veřejný:
E-mail: marek.jann@pvl.cz Poznámka: Nežárka po Hamerský p., včetně VVT přítoků Fax:
Jméno: npor., Bc. Jaroslav DOLEŽAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 422 333
Adresa práce: Policie ČR - obvodní oddělení Dačice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 724 181 941
E-mail: jhoopdacic@mvcr.cz Poznámka: Fax: 974233710
Jméno: Mgr. Denisa ŠTĚRBOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 401 292
Adresa práce: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice Funkce na pracovišti: Referent OŽP Mobil-veřejný: 704 971 412
E-mail: sterbova2@dacice.cz Poznámka: Fax:

Krajská povodňová komise Jihočeského kraje

Stanoviště: U Zimního stadionu 195/2, 37076 České Budějovice
Telefon: 386 720 111
E-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz
Jméno: MUDr. Martin KUBA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 386 720 493
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný: 386 720 492
E-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz Poznámka: Fax: 386 354 967
Jméno: Mgr. František TALÍŘ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 386 720 560
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana Mobil-veřejný:
E-mail: talir@kraj-jihocesky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk KLIMEŠ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 386 720 744
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: vedoucí odb. ŽP, zemědělství a lesnictví Mobil-veřejný:
E-mail: klimes@kraj-jihocesky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav NOHAVA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 824 403
Adresa práce: Česká telekominikační infrastruktura a.s., Pražská 16, 371 71 České Budějovice Funkce na pracovišti: Manažer přístupové sítě Čechy Jih Mobil-veřejný:
E-mail: jaroslav.nohava@o2.com Poznámka: Fax: 387312001
Jméno: Ing. Vladimír DREXLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 384 420 204
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Antonínská 15/II, 380 01 Dačice Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Dačice Mobil-veřejný:
E-mail: provozdacice@pmo.cz Poznámka: drexler@pmo.cz Fax: 384420204
Jméno: plk.Ing. Lubomír BUREŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 230 300
Adresa práce: HZS JčK, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: lubomir.bures@jck.izscr.cz Poznámka: 387 005 111 - pracoviště, reditel@jck.izscr.cz Fax: 387005303
Jméno: Ing. Jiří BALOUN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 683 112
Adresa práce: Povodí Vltavy s.p.ZHV, Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.baloun@pvl.cz Poznámka: Fax: 387203620
Jméno: Ing. Hana ZAHRADNÍKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 386 720 728
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Funkce na pracovišti: vodní hospodářství, koordinace a koncepce Mobil-veřejný:
E-mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky Poznámka: Fax: 386359070
Jméno: kpt., Ing. Jozef ZACHAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 321 320
Adresa práce: Armáda ČR, Žižkova 37, 370 04 České Budějovice Funkce na pracovišti: náčelník štábu Mobil-veřejný:
E-mail: kvvcb@army.cz Poznámka: 606 720 173 - pracoviště Fax: 973321230
Jméno: plk., Mgr., Bc. Richard VÖLFL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 221 205
Adresa práce: Policie ČR, Správa Jihočeského kraje Funkce na pracovišti: vedoucí operačního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: krcbu@mvcr.cz Poznámka: druhý mobil 725793451 Fax: 974221108
Jméno: Ing. Pavel POLCAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 386 102 242
Adresa práce: ČHMÚ, Antala Staška 1177/32, 370 07 České Budějovice Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ České Budějovice Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.polcar@chmi.cz Poznámka: zam. 386 102 242 Fax: 386 460 721
Jméno: doc., MUDr. Kvetoslava KOTRBOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 387 712 111
Adresa práce: KHS České Budějovice, Na Sadech 1858/25, 370 71 Funkce na pracovišti: ředitelka KHS Jihočeského kraje Mobil-veřejný: 736 514 324
E-mail: khscb@khscb.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212

Cizkrajov

Stanoviště: Cizkrajov 55/, 37881 Slavonice
Telefon: 384493208
E-mail: oucizkrajov@cizkrajov.cz
Jméno: David ROSENKRANZ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 384 493 208
Adresa práce: OÚ Cizkrajov, Cizkrajov 55, 37881 Slavonice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 607 174 317
E-mail: starosta@cizkrajov.cz Poznámka: Fax: 384493209
Jméno: Ing. Jaroslav POKORNÝ Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce: 384 493 107
Adresa práce: Ciz-Agro,a.s., Cizkrajov 21, 37881 Slavonice Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 602 651 134
E-mail: cizagro@dac.cz Poznámka: Fax: 384493107
Jméno: Pavel BRŮŽEK Funkce v komisi: 2. zástupce předsedy Telefon práce: 950 242 111
Adresa práce: HZS Dačice, Tyršova 531/V, 38001 Dačice Funkce na pracovišti: velitel JSDH Mobil-veřejný: 720 593 891
E-mail: bruza26@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František BOUDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 777 574 795
Adresa práce: OÚ Cizkrajov, Cizkrajov 55, 37881 Slavonice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 777 574 795
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr KELBLER Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Volfířov

Stanoviště: Volfířov 42/, 38001 Volfířov
Telefon: 384499144
E-mail: ou-volfirov@cbox.cz
Jméno: Ing. Ladislav Bartůšek Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 384499144
Adresa práce: Obec Volfířov Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 602788747
E-mail: starosta@volfirov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Antonín Leitkep Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 384499144
Adresa práce: OÚ Volfířov 42, 38001 Volfířov Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef Novák Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Volfířov a. s., Volfiřov 3 Funkce na pracovišti: Agronóm Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Martin Plucar Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: TEKABEN GROUP a.s. Dačice Funkce na pracovišti: Technik Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miloš Douda Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Benetech s.r.o Funkce na pracovišti: Opravář Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Jelínek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Seto spol. s r.o. Dačice Funkce na pracovišti: Operátor bagru Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Radek Kopečný Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Gymnázium Telč Funkce na pracovišti: Středoškolský učitel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: