Povodňový plán obce Český RudolecHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Český Rudolec

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Český Rudolec a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Hydrologické poměry jsou dány geografickou polohou území obce a morfologickou charakteristikou území. Obec Český Rudolec leží na Bolíkovském potoce, který v zájmovém území přibírá několik významných pravostranných přítoků (Radíkovský p., Peníkovský p., Rudolecký p., …).

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Český Rudolec je Bolíkovský potok. Číslo hydrologického pořadí 4-14-01-053, 4-14-01-051, 4-14-01-049, 4-14-01-047, 4-14-01-045. Bolíkovský potok pramení u Sumrakova v nadmořské výšce 620 m a ústí zprava do Moravské Dyje u Holešic v nadmořské výšce 448 m. Celková délka toku 25,6 km a průměrný průtok při ústí 0,45 m3.s-1. Územím obce Bolíkovský potok protéká mezi ř. km 7,00 - 18,68 a délka toku je tedy 11,68 km.  Potok teče ze severu na jih a postupně protéká obcemi Horní Němčice, Maršov, Heřmaneč, Český Rudolec, Cizkrajov.

V zájmovém území obce se do Bolíkovského potoka vlévá mnoho pravostranných přítoků. Jedná se o drobné vodní toky, na kterých je vybudováno poměrně velké množství rybníků.

Na vodním toku Bolíkovského potoka jsou umístěny dva hlásné profily se záznamem aktuálního stavu hladiny. Jedná se o hlásné profily v Českém Rudolci (aktuální stav, evidenční list) a Markvarci (aktuální stav, evidenční list).

Vodní toky na území obce Český Rudolec delší než 0,25 km


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Český Rudolec

Přehled vodních nádrží na území obce Český Rudolec naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".

Ve správním území obce Český Rudolec se nachází asi 80 malých vodních nádrží, 11 vodních nádrží má rozlohu větší než 1,5 ha. Převažujícím účelem nádrží je chov ryb.

Největším vodním dílem v území je Rudolecký rybník (11,46 ha). Jedná se o průtočný rybník na Radíkovském potoce, na okraji zástavby obce v k.ú. Český Rudolec.