Povodňový plán města Březová nad SvitavouPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Moravské náměstí 1, 569 02 Březová nad Svitavou
Tel.: 461 521 280, 603 494 388
E-mail: posta@brezova.cz
T. G. Masaryka 35, 568 11 Svitavy
Tel.: 461 550 211
E-mail: radnice@svitavy.cz
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.