Povodňový plán města Březová nad SvitavouDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Karel Adámek starosta 461 521 810

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon E-mail
Martin Kolář velitel JSDH 731 412 034

hasici@brezova.cz

Jaroslav Hřebíček strážník MP 731 412 036

mp@brezova.cz

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
CAS 24 MAN, přepravní dodávka, plovoucí čerpadlo, čerpadlo kalové, vyprošťovací zařízení, naviják, defibrilátor, elektrocentrála, motorová pila, rozbrušovací pila, dýchací přístroje Město Březová nad Svitavou Martin Kolář

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Březová nad Svitavou

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Ubytovna Pohoda Ubytování / stravování Lázeňská 284, Březová n. S. --

--

20 20
ZŠ Březová nad Svitavou Ubytování / stravování Moravské náměstí 15, Březová n. S. Bohuslava Zelená 250 250

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Qanto market Moravské náměstí 69, Březová n. S. Luboš Háva

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou formou cisteren

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Brno Ústředna 543 212 537