Povodňový plán města Březová nad SvitavouPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Moravské náměstí 1, 569 02 Březová nad Svitavou
Tel.: 461 521 280
E-mail: posta@brezova.cz
T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
Tel.: 461 550 211
E-mail: radnice@svitavy.cz

Odbor životního prostředí
T. G. Masaryka 40/25, 568 02 Svitavy
Vedoucí odboru - Ing. Marek Antoš
Tel.: 461 550 240, 602 108 520
E-mail: marek.antos@svitavy.cz


Oddělení vodního hospodářství a ochrany ovzduší
Vedoucí oddělení - Ing. Václav Košňar
Tel.: 461 550 250, 724 186 242
E-mail: vaclav.kosnar@svitavy.cz

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Martin Vlasák
Tel.: 466 026 350
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí - Ing. Blanka Škařupová
Tel.: 466 026 425
E-mail: blanka.skarupova@pardubickykraj.cz