Povodňový plán města Březová nad SvitavouPOVODŇOVÝ PLÁN města Březová nad Svitavou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR942/012056/2022; ze dne 14. 10. 2022
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-44991/2022/5419-TK; ze dne 31. 10. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Svitavy, Odbor životního prostředí
Č. j.: 117555-22/OZP-ksv; ze dne 09. 12. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 12. 2022
offline verze 09. 12. 2022
digitalizovaná verze 09. 12. 2022
databáze POVIS 09. 12. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i