Povodňový plán města Březová nad SvitavouSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Březová nad Svitavou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Blansko, Poříčí 7, 678 01 Blansko
Vedoucí provozu: Petr Havlík, DiS.
Tel.: 516 414 961
E-mail: provozblansko@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje na území města Březová nad Svitavou pouze jeden vodní tok.

Název vodního toku IDVT ČHP
Svitava 10100024 4-15-02-0070-0-00, 4-15-02-0090-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
Oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín
Vedení - Ing. Libor Strakoš
Tel.: 956 942 311
E-mail: or942@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území města Březová nad Svitavou:
Rajon 214 správce VT - Ing. Tomáš Hájek
Tel.: 956 942 357, 607 503 101
E-mail: tomas.hajek1@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje na území města Březová nad Svitavou pouze jeden vodní tok.

Název vodního toku IDVT ČHP
Hynčinka 10198018 4-15-02-0080-0-00