Povodňový plán města Březová nad SvitavouHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Březová nad Svitavou

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Březová nad Svitavou a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území města Březová nad Svitavou je Svitava. Číslo hydrologického pořadí 4-15-02-0070-0-00, 4-15-02-0090-0-00. Svitava pramení severozápadně od Svitav u obce Javorník a teče víceméně přímo k jihu. Mezi Blanskem a Brnem proráží hlubokým úzkým údolím okraj Moravského krasu, ústí pod Brnem (u Přízřenic) zleva do Svratky. Úsek vedoucí Brnem je výrazně zregulován a napřímen, původní tok Svitavy je zachován jen zčásti jako náhon. Plocha povodí činí 1 149,43 km2 s délkou toku 98,39 km.

Svitava je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky řeky Svitavy

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Rozhraní, Svitava 69,15 0,689 6,3 11,9 17,0 39,7 56,0
Hlásný profil kat. A Letovice, Svitava 60,02 1,480 10,5 22,4 32,1 70,0 95,0

Podélný sklon vodního toku Svitava

 

Vodní toky na území města Březová nad Svitavou

Základní údaje o vodních dílech na území města Březová nad Svitavou

Přehled vodních děl na území města Březová nad Svitavou naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Březová nad Svitavou se nenachází žádné vodní dílo.