Zobrazit:

Březová nad Svitavou (město)

Stanoviště: Moravské náměstí 1/, 56902 Březová nad Svitavou
Telefon: 461521280
E-mail: posta@brezova.cz
Jméno: Ing. Karel ADÁMEK, MBA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461 521 810
Adresa práce: Městský úřad Březová nad Svitavou Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 603 494 388
E-mail: starosta@brezova.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jitka BENCOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 461 521 813
Adresa práce: místostrostka Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: bencova@brezova.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav VLK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 608 327 791
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel SDH Mobil-veřejný: 731 412 034
E-mail: hasici@brezova.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martin JURÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen rady Mobil-veřejný:
E-mail: martin.juranek@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel KRYŠTŮFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 521 811
Adresa práce: Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný: 733 713 678
E-mail: tajemnik@brezova.cz Poznámka: Fax:

ORP Svitavy

Stanoviště: T. G. Masaryka /35, 56811 Svitavy
Telefon: 461550211
E-mail: radnice@svitavy.cz
Jméno: Mgr. David ŠIMEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461 550 300
Adresa práce: T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 732 504 588
E-mail: starosta@svitavy.cz Poznámka: Fax: 461533355
Jméno: Bc. Lubomír DOBEŠ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 461 550 302
Adresa práce: MěÚ Svitavy, T.G.Masaryka 35, 568 02 Svitavy Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Mobil-veřejný: 606 884 871
E-mail: lubomir.dobes@svitavy.cz Poznámka: Fax: 461533355
Jméno: Ing. Pavel ČÍŽEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 461 550 303
Adresa práce: T.G.Masaryka 35, 568 02 Svitavy Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 604 202 406
E-mail: pavel.cizek@svitavy.cz Poznámka: Fax: 461533355
Jméno: Ing. Marek ANTOŠ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 461 550 240
Adresa práce: MěÚ Svitavy, T.G.Masaryka 35, 568 02 Svitavy Funkce na pracovišti: vedoucí OŽP Mobil-veřejný: 602 108 520
E-mail: marek.antos@svitavy.cz Poznámka: Fax: 461532141
Jméno: Bc. Hana NAVRÁTILOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 550 406
Adresa práce: T.G.Masaryka 5/35, Svitavy Funkce na pracovišti: tajemník bezpečnostní rady ORP Mobil-veřejný: 723 500 011
E-mail: hana.navratilova@svitavy.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Bc. Rostislav BEDNÁŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 578 651
Adresa práce: T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy Funkce na pracovišti: velitel městské policie Mobil-veřejný:
E-mail: rostislav.bednar@svitavy.cz Poznámka: Fax: 461533355
Jméno: Ing. Kamila BÍLÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 550 255
Adresa práce: T.G.Masaryka 35, 568 02 Svitavy Funkce na pracovišti: OŽP MěÚ Svitavy Mobil-veřejný: 734 517 518
E-mail: kamila.bila@svitavy.cz Poznámka: Fax: 461532845
Jméno: Ing. Petr HORKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 535 273
Adresa práce: Technické služby města Svitavy Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: petr.horky@svitavy.cz Poznámka: Fax: 461619098
Jméno: plk., Ing. Oldřich JEDLIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 575 020
Adresa práce: HZS - územní odbor Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy Funkce na pracovišti: ředitel odboru Mobil-veřejný: 725 095 200
E-mail: oldrich.jedlicka@pak.izscr.cz Poznámka: Sekretariát: 950 575 021 Fax: 950575002
Jméno: Ing. Václav KOŠŇAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 550 250
Adresa práce: MěÚ Svitavy, T.G.Masaryka 35, 568 02 Svitavy Funkce na pracovišti: OŽP Mobil-veřejný:
E-mail: vaclav.kosnar@svitavy.cz Poznámka: Fax: 461532141
Jméno: Petr LÉDL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 721 851 194
Adresa práce: T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy Funkce na pracovišti: velitel SDH Svitavy Mobil-veřejný:
E-mail: petr.ledl@svitavy.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Eliška MOHELSKÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 516 414 961
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. - provoz Blansko Funkce na pracovišti: úsekový technik Mobil-veřejný: 725 452 136
E-mail: mohelska@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Bc Martin ZEHNÁLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 601 313 974
Adresa práce: Purkyňova 1907/2, 568 02 Svitavy Funkce na pracovišti: vedoucí OOP ČR Svitavy Mobil-veřejný:
E-mail: sy.oop.svitavy@pcr.cz Poznámka: Fax:

Krajská povodňová komise Pardubického kraje

Stanoviště: Komenského nám. 125/, 53211 Pardubice
Telefon: 466026111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
Jméno: JUDr. Martin NETOLICKÝ, Ph.D Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 466 026 114
Adresa práce: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: martin.netolicky@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav KRČIL, Dis Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 466 026 120
Adresa práce: Pardubický kraj Funkce na pracovišti: radní Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.krcil@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin VLASÁK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 466 026 350
Adresa práce: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽPZ Mobil-veřejný: 604 793 568
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš BOŇATOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 026 173
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125 Funkce na pracovišti: vedoucí odd. krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax: 466026386
Jméno: Ing. Jaroslav FOLPRECHT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 026 116
Adresa práce: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav FOLTÝN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 637 637
Adresa práce: Povodí Moravy, Brno, Dřevařská 11 Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru vodohospodářského plánování Mobil-veřejný:
E-mail: foltyn@pmo.cz Poznámka: Fax: 541637231
Jméno: Ing. Blanka ŠKAŘUPOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 026 425
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: blanka.skarupova@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr MICHALOVICH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 868 200
Adresa práce: Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel závodu Pardubice Mobil-veřejný:
E-mail: michalovichp@pla.cz Poznámka: Fax: 466415301
Jméno: Ing. Miroslav NĚMEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 052 710
Adresa práce: Doubravice 98, 533 53 Pardubice Funkce na pracovišti: Ředitel SÚS Pardubického kraje Mobil-veřejný: 602 361 132
E-mail: miroslav.nemec@suspk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: prap. Kamil TURNOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: KVV Pardubice Funkce na pracovišti: Vedoucí odd. obranných příprav Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.pardubice@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zbyněk MORKUS Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 947 304
Adresa práce: Lesy ČR, Hradec Králové Funkce na pracovišti: náměstek pro vodní hospodářství a investice Mobil-veřejný:
E-mail: zbynek.morkus@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Antonín VYKYDAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 052 337
Adresa práce: Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice Funkce na pracovišti: Ředitel KHS Pardubického kraje Mobil-veřejný:
E-mail: antonin.vykydal@khspce.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk.Ing. Martin ZÁLESKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 570 060
Adresa práce: HZS KŘ Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice Funkce na pracovišti: náměstek krajského ředitele Mobil-veřejný:
E-mail: martin.zalesky@pak.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Mgr. Miloslav HOUDEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 561 221
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Mobil-veřejný:
E-mail: miloslav.houdek@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Roman POZLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 705 030
Adresa práce: ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Hradec Králové Mobil-veřejný: 602 297 842
E-mail: pozler@chmi.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Ing. Marian JUREČKA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: zastupující ministr Mobil-veřejný: 603 755 240
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr., Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: genmjr., Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz,lafekm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@grh.izscr.cz,sekretariat.gr@grh.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk NEKULA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.nekula@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz,nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: Telefon práce: 222 241 362
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Praha Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: ministerský rada Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Dr., Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk., Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964

Brněnec

Stanoviště: 77/, 56904 Brněnec-Moravská Chrastová
Telefon: 461523810
E-mail: starosta@brnenec.cz
Jméno: Mgr. Blahoslav Kašpar Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461523810
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 606614698
E-mail: starosta@brnenec.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ondřej Kozák Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 461523811
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 723258740
E-mail: mistostarosta@brnenec.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Eva Kozáková Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 724313362
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef Bednář Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 724267651
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Gabriela Ondráčková Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 733129574
E-mail: Poznámka: Fax:

Hradec nad Svitavou

Stanoviště: 230/, 56901 Hradec nad Svitavou
Telefon: 461548156
E-mail: obec@hradecnadsvitavou.cz
Jméno: Kamil PAVLIŠ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461 548 156
Adresa práce: OÚ Hradec nad Svitavou 230, 569 01, Hradec nad Svitavou Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 605 118 121
E-mail: obec@hradecnadsvitavou.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Leoš ŠTEFKA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 516 428 883
Adresa práce: Svitavská 29, 678 01 Blansko Funkce na pracovišti: vedoucí Moravského krasu Mobil-veřejný: 602 664 847
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Václav ERBES Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 310 117
Adresa práce: Vodárenská Svitavy s.r.o. - Hradec nad Svitavou 494, 569 01 Hradec nad Svitavou Funkce na pracovišti: vedoucí provozního úseku kanalizace a ČOV Mobil-veřejný: 602 356 484
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miloslav PYTEL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy Funkce na pracovišti: EVT Stavby s.r.o. Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Vít VAŘEJKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Sokolovská 106, Nedošín, 570 01 Litomyšl Funkce na pracovišti: Vertex Litomyšl Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav VÍTEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Hradec nad Svitavou 291, 569 01 Hradec nad Svitavou Funkce na pracovišti: SYLAN s.r.o. Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: