Povodňový plán města Březová nad SvitavouOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Svitavy.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise města Březová nad Svitavou.

Osoby na území města Březová nad Svitavou budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při rozvodnění vodního toku Svitava může dojít k zaplavení a uzavření hlavní silnice I/43 v místě s křížením s ulici Zářečí. Dále budou zaplaveny místní komunikace Zahradní, Hradecká, Lesní a částečně i ulice Dlouhá. Při Q100 by mohlo dojít také k zhruba polovičnímu zaplavení Moravského náměstí. Objízdná trasa povede směrem z Březové nad Svitavou po silnici III/3666 přes Horní Hynčinu. Následně po silnici II/366 z obec Pohledy do Křenova a zde napojení na komunikaci III/3667 přes obce Janůvky, Rudnou až do obce Brněnec. 
Dopravní omezení na území města Březová nad Svitavou
Objízdné trasy na území města Březová nad Svitavou

Dopravní omezení objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.