Povodňový plán městyse ZlonicePOVODŇOVÝ PLÁN městyse Zlonice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-80251/2021/240-Sku; ze dne 07. 12. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Slaný, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUSLANY/2837/2022/OŽP; ze dne 10. 02. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 01. 2022
offline verze 04. 01. 2022
digitalizovaná verze 04. 01. 2022
databáze POVIS 04. 01. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i