Povodňový plán městyse ZloniceOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Slaný.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v městyse, povodňová komise městyse Zlonice.

Osoby na území městyse Zlonice budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření místní komunikace v místní části Břešťany od železničního přejezdu 23920 -4 po most přes Zlonický potok. Objízdná trasa povede přes místní část Tmáň  Také může dojít k uzavření mostu přes Dřínovský potok na silnici III/23920 při vybřežení Dřínovského potoka z koryta . Při rozlivu Zlonického potoka může dojít k dopravnímu omezení mostu III/23915 -1 
Dopravní omezení na území městyse Zlonice
Objízdné trasy na území městyse Zlonice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.