Povodňový plán městyse ZloniceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon
Ladislav Jirásek Člen rady, velitel JSDH 603 481 360

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Ladislav Jirásek Člen rady, velitel JSDH 603 481 360
Zdeněk Imbr Starosta, člen JSDH 724 111 125
Milan Kos Zástupce velitele JSDH 736 671 468  
Marek Bělský Velitel družstva JSDH 724 188 401  


Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
CAS 24, CAS 32, Kalové čerpadlo, Motorová pila, Přepravní dodávka DA L1Z Městys Zlonice Ladislav Jirásek

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území městyse Zlonice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Základní škola Zlonice Shromaždiště a nouzové ubytování a stravování Zlonice, Komenského 305  Mgr. Jan Tůma 100 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
JEDNOTA COOP ZLONICE  Zlonice, Dvořákova 425  Lenka Balšánová

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Typ Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
SLAVOS Slaný Slaný, Politických vězňů 1523 cisterna p. Klapka, p. Zábranská
balená voda Vladimír Pískač