Povodňový plán městyse ZlonicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náměstí Pod Lipami 29
Tel.: 312 591 101 (úřad), 312 591 102, 724 111 125 (starosta)
E-mail: 
o.zlonice@email.cz, starosta@zlonice.cz 
Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1
Tel.: 312 511 111
E-mail: podatelna@meuslany.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Dagmar Zusková
Tel.: 312 511 210
E-mail: zuskova@meuslany.cz

Oddělení vodního hospodářství
Referent oddělení - Bc. Monika Nováková
Tel.: 312 511 209
E-mail: monika.novakova@meuslany.cz

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111
E-mail: podatelna@kr-s.cz


Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Simona Jandurová
Tel.: 257 280 803
E-mail: jandurova@kr-s.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí - Dr. Ing. Marcela Burešová MPA
Tel.: 257 280 562, 725 997 836
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra