Povodňový plán městyse Zlonice



Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

 Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území městyse Zlonice na 200 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 99, z toho 2 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). V případě mimořádné události může hodnota ohrožených obyvatel dosahovat 200. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem městyse.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v městyse.
Ohrožené objekty na území městyse Zlonice - agregované

Ohrožené objekty na území městyse Zlonice, v místní části Lisovice s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty na území městyse Zlonice, v místní části Zlonice s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty na území městyse Zlonice, v místní části Břešťany s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty na území městyse Zlonice, v místní části Tmáň s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru městyse se nachází jeden ohrožující objekt. Jedná se o ČOV městyse Zlonice.
Odpovědná osoba za správu ČOV: Zdeněk Imbr (starosta), Tel.: 312 591 102
Ohrožující objekty na území městyse Zlonice
Kontaminovaná místa na území městyse Zlonice

Ohrožené a ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městyse jejich vlastníci.

Povodňový orgán městyse potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městyse Zlonice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadě městyse Zlonice u předsedy povodňové komise městyse.