Povodňový plán městyse ZloniceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Zlonice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00  Praha 5 - Smíchov

Tel.: 221 401 111, 724 067 719
E-mail: dispecink@pvl.cz

Přímý výkon správy toku: 
Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21  Praha 5
Dispečer ve službě

Tel.: 257 329 425, 724 067 719
E-mail: dispecink@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány vodní toky na území městyse Zlonice ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Zlonický potok 10100198 1-12-02-068, 1-12-02-066
Dřínovský potok 10242112 1-12-02-067
Bezejmenný tok 10283714 1-12-02-066
Bezejmenný tok 10267702 1-12-02-066

 

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány vodní toky na území městyse bez určeného správce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10246971 1-12-02-066
Bezejmenný tok 10282223 1-12-02-068