Povodňový plán městyse ZlonicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Náměstí Pod Lipami 29
Tel.: 312 591 101 (úřad), 312 591 102, 724 111 125 (starosta)
E-mail: 
o.zlonice@email.cz, starosta@zlonice.cz 
Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1
Tel.: 312 511 156
E-mail: vedoucismeny@meuslany.cz
Zborovská 81, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 156, 950 874 444
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.