Povodňový plán městyse Velký ÚjezdSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Velký Újezd a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel: 541 637 111
E-mail: info@pmo.cz

Závod:
Horní Morava, U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 217, e-mail: sekretariatZHM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Tel: 581 200 493, 581 277 512
E-mail: provozprerov@pmo.cz

Vedoucí provozu: Veronika Mazánová, DiS
Tel: 581 200 491-3
E-mail: provozprerov@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p. na území městyse Velký Újezd. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Olešnice (Kokorka), ř. km 0,000 - 24,709 10100183 4-10-03-1230-0-00, 4-10-03-1250-0-00
Bezejmenný tok 10201201 4-10-03-1250-0-00
Bezejmenný tok, ř. km 0,000 - 0,587 10200506 4-10-03-1250-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. 

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové
Tel: 956 999 111
E-mail: lesycr@lesycr.cz


Přímý výkon správy toku:
ST- oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01
Vedoucí ředitelství: Bc. Karel Vašek
Tel: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz


Příslušný správce VT na území městyse:
Rajon 706 - Ing. Petr Onderka
Tel: 724 623 865, 956 957 406
E-mail: petr.onderka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území městyse Velký Újezd, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku  IDVT ČHP
Kyjanka, ř. km 0,000 - 4,502 10191983 4-10-03-1270-0-00
Bezejmenný tok 10192553 4-10-03-1270-0-00
Dubina, ř. km 0,000 - 1,173 10205111 4-10-03-1270-0-00
Skalka (PBP Kyjanka 4,85), ř. km 0,000 - 1,533 10195692 4-10-03-1270-0-00
Bezejmenný tok 10196316 4-10-03-1270-0-00
Bezejmenný tok 10193602 4-10-03-1270-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Ministerstva obrany
Správce:
Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6

Přímý výkon správy toku:
Divize Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Tel: 954 007 911 
E-mail: podatelna.lipnik@vls.cz
Vodní toky ve správě Ministerstva obrany se nacházejí nad městysem Velký Újezd, ale i tak mohou ovlivnit odtokové poměry v městysi. Ministerstvo obrany tyto vodní toky spravuje po hranici městyse.
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Ministerstva obrany ČR spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území městyse Velký Újezd, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Olešnice (Kokorka), ř. km 24,709 - 28,346 10100183 4-10-03-1230-0-00, 4-10-03-1250-0-00
Kyjanka, ř. km 4,502 - 8,842 10191983 4-10-03-1270-0-00
Dubina, ř. km 1,173 - 2,401 10205111 4-10-03-1270-0-00
Skalka (PBP Kyjanka 4,85), ř. km 1,533 - 2,414 10195692 4-10-03-1270-0-00
Bezejmenný tok, ř. km 0,587 - 1,605 10200506 4-10-03-1250-0-00

 

  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole je vypsán jediný vodní tok na území městyse Velký Újezd, který nemá určené správcovství. 

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10199974 4-10-03-1250-0-00