Povodňový plán městyse Velký ÚjezdOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Olomouc.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v městysi, povodňová komise městyse Velký Újezd.

Osoby na území městyse Velký Újezd budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

Silnice na území městyse nebyly v minulosti nikdy zaplaveny, proto není zatím stanoveno žádné dopravní omezení. V případě mimořádného rozvodnění přítoků Kyjanky je navržena objízdná trasa přes okolní místní komunikace a dálnici D35.
Dopravní omezení na území městyse Velký Újezd
Objízdné trasy na území městyse Velký Újezd

Dopravní omezení  a objízdné trasy  v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.