Povodňový plán městyse Velký ÚjezdPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd
Tel: 585 358 008 (úřad městyse), 725 131 083 (starosta)
E-mail: podatelna@velkyujezd.cz
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
Tel: 585 513 111
E-mail: podatelna@olomouc.eu

Odbor životního prostředí - RNDr. Petr Loyka, CSc.
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
Tel: 588 488 310
Mob: 606 705 971
E-mail: petr.loyka@olomouc.eu

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Hana Zvoníčková
Tel: 588 488 320
Mob: 606 746 713
E-mail: hana.zvonickova@olomou.eu
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor ŽP a zemědělství - Mgr. Ing. Jitka Hejlová
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc
Tel: 585 508 402
E-mail: j.hejlova@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Jana Breškovcová 
Tel: 585 508 405
E-mail: j.breskovcova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra