Plán spojení městyse Velký Újezd


Zobrazit:

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Ostrava

K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava
telefon: 596900237
e-mail: jan.unucka@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
UNUCKA Jan doc. RNDr., Ph.D. K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava-Poruba Vedoucí Oddělení hydrologie ČHMÚ Ostrava 596 900 237 jan.unucka@chmi.cz

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Ostrava

K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava
telefon: 596900268
e-mail: roman.volny@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VOLNÝ Roman RNDr. K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava-Poruba vedoucí region. předpověd. pracoviště ČHMÚ 596 900 268 roman.volny@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava
telefon: 596900219
e-mail: pavel.lipina@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LIPINA Pavel Ing. K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava-Poruba Vedoucí Oddělení meteor. a klimatologie ČHMÚ 596 900 219 pavel.lipina@chmi.cz

SDH Velký Újezd

Oderská 143, 78355 Velký Újezd
telefon: 606753023
www: http://sdhvelkyujezd.cz/ http://sdhvelkyujezd.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Bršlica Lubomír Starosta SDH Velký Újezd 606753023
Bršlica Tomáš Jednatel SDH Velký Újezd
Polcer Jan Velitel SDH Velký Újezd 603102469

HZS Olomouckého kraje

Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc
telefon: 950770011
fax: 950770001
e-mail: epodatelna@olk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/kontakty-955006.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/kontakty-955006.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOLÁŘÍK Karel plk. Ing. HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc ředitel HZS Olomouckého kraje 950 770 020 olk.reditel@hzscr.cz
ČERNÝ Jaroslav Ing. HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP 950 770 050 olk.nam.prev@hzscr.cz

HZS - stanice Olomouc

Schweitzerova 524/91, 77900 Olomouc
telefon: 950770011
fax: 950770009
e-mail: arnost.lenoch@hzsol.cz
www: http://www.hzscr.cz/clanek/pozarni-stanice-olomouc.aspx http://www.hzscr.cz/clanek/pozarni-stanice-olomouc.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LENOCH Arnošt mjr. Ing. HZS Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, požární stanice Olomouc Velitel požární stanice 950 770 097 arnost.lenoch@hzsol.cz

HZS - stanice Přerov

K Moštěnici 375/9a, 750 02 Přerov
telefon: 950781011
fax: 950781001
e-mail: radek.ocelka@hzscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/ps-prerov-pozarni-stanice-prerov.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/ps-prerov-pozarni-stanice-prerov.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
OCELKA Radek Ing. Přerov, K Moštěnici 375/9a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Ú 950 781 062 radek.ocelka@hzscr.cz

HZS - Územní odbor Olomouc

Schweitzerova 524/91, 77901 Olomouc
telefon: 950770011
e-mail: epodatelna@olk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/uo-olomouc.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/uo-olomouc.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
OSYKA Jiří Ing. HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc vedoucí oddělení IZS 724 860 207 950 770 301 jiri.osyka@hzscr.cz
KOLÁŘÍK Karel plk. Ing. HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc ředitel HZS Olomouckého kraje 950 770 020 olk.reditel@hzscr.cz
BRTNÍKOVÁ Lenka Mgr. HZS Olomouckého kraje, Olomouc 779 00, Schweitzerova 91 ředitel kanceláře 950 770 036 olk.rkr@hzscr.cz

Policie ČR, Územní odbor Olomouc

Žižkovo náměstí 600/4, 77900 Olomouc
telefon: 974766111
fax: 974766905
e-mail: ol.uo.sekretariat@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-olomouc-758146.aspx http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-olomouc-758146.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MUSIL Jiří plk.Mgr., MBA Policie ČR, Územní odbor Olomouc Vedoucí územního odboru vnější služby 974 766 111 ol.uo.sekretariat@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
telefon: 974761229
e-mail: krpm.podatelna@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/kr-olomouc-reditel-krajskeho-reditelstvi.aspx http://www.policie.cz/clanek/kr-olomouc-reditel-krajskeho-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LANDSFELD Tomáš plk. Mgr. KŘP Olomouckého kraje, Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc ředitel Krajského ř. policie Olomouckého kr. 974 761 229 krpm.podatelna@pcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Velká Bystřice

Zámecké náměstí 17, 78353 Velká Bystřice
telefon: 974767771
fax: 585351877
e-mail: ol.oo.vbystrice.stsl@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/oop-velka-bystrice-obvodni-oddeleni-velka-bystrice.aspx http://www.policie.cz/clanek/oop-velka-bystrice-obvodni-oddeleni-velka-bystrice.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHRUDINA Pavel npor. Mgr. Zámecké náměstí 17, 783 53, Velká Bystřice vedoucí obvodního oddělení policie 974 766 761 ol.oo.vbystrice.stsl@pcr.cz

Policie ČR, Územní odbor Přerov

U Výstaviště 18, 751 52 Přerov
telefon: 974778299
fax: 974778900
e-mail: pr.oo.prerov.evidence@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CRHA Martin plk. Mgr. Bc. U Výstaviště 18, 751 52 Přerov Ředitel územního odboru Přerov, Policie ČR 974 778 299 pr.oo.prerov.evidence@pcr.cz

Městská policie Olomouc

Kateřinská 779/23, 77911 Olomouc
telefon: 585209511;585209540
fax: 585209510
e-mail: operacni@mp-olomouc.cz
www: http://www.mp-olomouc.cz/ http://www.mp-olomouc.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SKALICKÝ Pavel Mgr. Městská policie Olomouc, Kateřinská 23, 772 00 Olomouc ředitel Městské policie Olomouc 602 714 883 585 209 501 prijem.podani@mp-olomouc.cz

Újezdní úřad Libavá

Náměstí 2, 783 0 Město Libavá
telefon: 973 423 152
e-mail: uuvu.libava@olkraj.cz
www: https://www.vojujezd-libava.cz https://www.vojujezd-libava.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
STAVINOHA Pavel Ing. vod. úřad ÚÚř Libavá, Náměstí 2, 783 07 Město Libavá odborný referent - vodoprávní úřad 601 582 715 973 423 172 uuvu.libava@olkraj.cz, stavinohap@army.cz

Povodí Moravy, s. p. - závod Horní Morava, provoz Přerov

ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
telefon: 581200491-3
e-mail: provozprerov@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/ http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MAZÁNOVÁ Veronika DiS 9. května 3123/109, 750 02 Přerov vedoucí PM, provozu Přerov 581200491-3 provozprerov@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541211737
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/ http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava

U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc
telefon: 585711217
e-mail: sekretariatzhm@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/ http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DĚRDA Zdeněk Ing. U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc Ředitel závodu Horní Morava 585 711 216 sekretariatzhm@pmo.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Moravy

U Skláren 781, 755 01 Vsetín
telefon: 956 957 111
e-mail: st957@lesycr.cz
www: https://stmorava.lesycr.cz/ https://stmorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VAŠEK Karel Bc U Skláren 781, 755 01 Vsetín Vedoucí ST - oblast povodí Moravy 724 523 980 956 957 201 karel.vasek@lesycr.cz

Lesy ČR, s. p., příslušný správce vodních toků Ing. Petr Onderka

Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava
telefon: 956 941 366
e-mail: petr.onderka@lesycr.cz
www: https://orsevernimorava.lesycr.cz/ https://orsevernimorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ONDERKA Petr Ing. Pikartská 2128/52, 710 00 Slezská Ostrava, Ostrava Správce toků rajonu 110 724 623 865 956 941 366 petr.onderka@lesycr.cz

VLS ČR, s.p. - Lipnik nad Bečvou, Správce DVT

Bratrská 359/7, 75131 Lipník nad Bečvou
telefon: 736528975

ZZS Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov

Wolkerova 1559/8, 796 01 Prostějov
telefon: 582 310 557
e-mail: radomir.gurka@zzsol.cz
www: http://www.zzsol.cz/kontakty/kontakty_uzemni_odbory.html http://www.zzsol.cz/kontakty/kontakty_uzemni_odbory.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GURKA Radomír MUDr. Wolkerova 1559/8, 796 01 Prostějov ředitel 950 775 654 radomir.gurka@zzsol.cz

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
telefon: 588 441 111
fax: 585 413 841
e-mail: info@fnol.cz
www: http://www.fnol.cz http://www.fnol.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HAVLÍK Roman prof. MUDr., Ph.D. FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Ředitel nemocnice 588 443 151 reditel@fnol.cz

Vojenská nemocnice Olomouc

Sušilovo náměstí 1/5, 77900 Olomouc
telefon: 973407150
fax: 585222486
www: http://www.vnol.cz http://www.vnol.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SVOBODA Martin plk. gšt. MUDr. Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, 771 11 Olomouc Ředitel nemocnice 606 043 299 973 407 020 svobodam@vnol.cz

ZZS Olomouckého kraje, územní odbor Přerov

Dvořákova 1800/75, 750 02 Přerov
telefon: 585544200
www: https://www.zzsol.cz/kontakty/uzemni-odbory https://www.zzsol.cz/kontakty/uzemni-odbory

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PÁSEK Marek MUDr. Územní odbor Přerov, Dvořákova 75, Přerov 750 02 ředitel 581 650 614 marek.pasek@zzsol.cz

ZZS Olomouckého kraje

Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc
telefon: 585 544 200
fax: 585 223 693
e-mail: info@zzsol.cz
www: http://www.zzsol.cz/kontakty/vedeni http://www.zzsol.cz/kontakty/vedeni

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RAKOVIČOVÁ Andrea Ing. Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc Ředitelka ZZS OK 585 544 200 info@zzsol.cz
BOLARD Břetislav MUDr. Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc Vedoucí lékař ZOS 585 544 200

ČIŽP Oblastní inspektorát Olomouc - oddělení ochrany vod

Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
telefon: 585 243 410 (sekretariát); 731 405 265 (havárie)
e-mail: martin.masek@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/kontakty/oi-olomouc https://www.cizp.cz/kontakty/oi-olomouc

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MAŠEK Martin Ing. Tovární 1059/41, 772 00 Olomouc vedoucí oddělení ochrany vod 585 206 543 martin.masek@cizp.cz

ČIŽP Oblastní inspektorát Olomouc

Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
telefon: 585 243 410 (sekretariát); 731 405 265 (havárie)
e-mail: ol.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/OI-Olomouc http://www.cizp.cz/OI-Olomouc

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PETR David Ing. Tovární 1059/41, 772 00 Olomouc ředitel OI 585 206 541 david.petr@cizp.cz

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc
telefon: 585719111
fax: 585719245
e-mail: epodatelna@khsolc.cz
www: https://www.khsolc.cz/kontakt https://www.khsolc.cz/kontakt

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PEŠÁKOVÁ Lenka MUDr., Ph.D. Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc ředitelka KHS 585 719 246 reditel@khsolc.cz
NECHVÁTALOVÁ Barbora Ing. Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc ředitelka odboru hygieny obecné a komunální 585 719 270 barbora.nechvatalova@khsolc.cz

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

tř. Míru 563/101, 779 00 Olomouc
telefon: 602510612
e-mail: epodatelna.kvsm@svscr.cz
www: http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-olomoucky-kraj/ http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-olomoucky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BRÁZDOVÁ Hana MVDr. Tř. Míru 563/101, 779 00 Olomouc ředitelka sekce KVS SVS pro Olomoucký kraj 602 510 612 h.brazdova.kvsm@svscr.cz

Krajská veterinární správa - Odd. vet. hygieny Prostějov

Za Kosteleckou 3902, 79601 Prostějov
telefon: 582345211
e-mail: insp.prostejov.kvsm@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#org=M_ODHYG_PV https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#org=M_ODHYG_PV

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MALEČKOVÁ Zuzana MVDr. Za Kosteleckou 3902, 796 01 Prostějov vedoucí odd. veterinární hygieny Prostějov 602 365 523 z.maleckova.kvsm@svscr.cz

Magistrát města Olomouc - Odbor životního prostředí

Hynaisova 10, 77911 Olomouc
telefon: 588488310
e-mail: mmol.ozp@olomouc.eu
www: http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-zivotniho-prostredi/kontakty http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-zivotniho-prostredi/kontakty

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LOYKA Petr RNDr., CSc. Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc vedoucí odboru 606 705 971 588 488 310 petr.loyka@olomouc.eu

Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor ŽP a zemědělství

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
telefon: 585508402
e-mail: j.hejlova@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HEJLOVÁ Jitka Mgr. Ing. Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 722 vedoucí odboru ŽP a zemědělství 585 508 402 j.hejlova@olkraj.cz

Obecní úřad Daskabát

Daskabát 35, 77900 Daskabát
telefon: 585358001
e-mail: podatelna@obecdaskabat.cz
www: http://www.obecdaskabat.cz/ http://www.obecdaskabat.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MELNIČUK Luděk Daskabát 35 starosta 739 369 712 585 358 001 starosta@obecdaskabat.cz

Obecní úřad Tršice

Tršice 50, 78357 Tršice
telefon: 585750663
fax: 585957230
e-mail: su.trsice@seznam.cz
www: http://www.trsice.cz/ http://www.trsice.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOVÁČEK Pavel Tršice 50, 783 57 Tršice Starosta 585 957 230 pavel.kovacek@trsice.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
telefon: 585508111
e-mail: posta@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/reditel-krajskeho-uradu-cl-756.html https://www.olkraj.cz/reditel-krajskeho-uradu-cl-756.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BALÁŠ Lubomír Ing. Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 720 ředitel krajského úřadu 585 508 888 l.balas@olkraj.cz

Obecní úřad Výkleky

Výkleky 72, 75125 Výkleky
telefon: 581795200
e-mail: ou@vykleky.cz
www: http://www.vykleky.cz http://www.vykleky.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Jandová Kateřina Ing. Výkleky 72, Veselíčko u Lipníka n. B. starostka 603480161 581795200 starostka@vykleky.cz

Magistrát města Olomouc

Horní náměstí 583, 77911 Olomouc
telefon: 585513111
fax: 585513433
e-mail: podatelna@olomouc.eu
www: http://www.olomouc.eu http://www.olomouc.eu

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŽBÁNEK Miroslav Mgr., MPA Město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc primátor 585 513 261 miroslav.zbanek@olomouc.eu
ŠTĚPÁNEK Adam Mgr. Hynaisova 10, 779 11 Olomouc pověřenec pro ochranu osobních údajů 588 488 268 adam.stepanek@olomouc.eu

Magistrát města Olomouc - Oddělení vodního hospodářství

Hynaisova 34/10, 77911 Olomouc
telefon: 588488320
e-mail: hana.zvonickova@olomouc.eu
www: http://www.olomouc.eu/magistrat/telefonni-seznam/telefonni-seznam-odboru/OZP http://www.olomouc.eu/magistrat/telefonni-seznam/telefonni-seznam-odboru/OZP

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZVONÍČKOVÁ Hana Ing. Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc vedoucí oddělení 606 746 713 588 488 320 hana.zvonickova@olomouc.eu

Magistrát města Olomouc - Odbor ochrany

Palackého 1198/14, 77911 Olomouc
telefon: 588488521
fax: 588488062
e-mail: mmol.ochr@olomouc.eu
www: http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-ochrany/kontakty http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-ochrany/kontakty

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LANGR Jan Ing. Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany, Palackého 1198/14, 779 11 Olomouc vedoucí odboru 724 789 314 588 488 520 jan.langr@olomouc.eu
FALTYS Josef Ing. Palackého 1198/14, 779 11 Olomouc specialista havarijního plánování 602 794 002 588 488 534 josef.faltys@olomouc.eu

Krajský úřad Olomouckého kraje - Oddělení vodního hospodářství

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
telefon: 585508395
e-mail: l.michalova@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MICHALOVÁ Lucie Mgr. Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc vedoucí oddělení vodního hospodářství 585 508 395 l.michalova@olkraj.cz

INNOGY, s. r. o. - pobočka Olomouc

tř. Svobody 615/25, 779 00 Olomouc
telefon: 800 113 355
e-mail: info@innogy.cz
www: https://www.innogy.cz/kontakty/zakaznicka-centra/?center=39 https://www.innogy.cz/kontakty/zakaznicka-centra/?center=39

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239
NONSTOP ZÁKAZNICKÁ LINKA 800 113 355

ČEZ Distribuce, a.s., Olomouc

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
telefon: 800850860-poruchy
e-mail: info@cezdistribuce.cz
www: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/kontakty/95351-95351 https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/kontakty/95351-95351

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PORUCHOVÁ LINKA NONSTOP 800 850 860 info@cezdistribuce.cz

Cestmistrovství Olomouc

Lipenská 753/120, 77900 Olomouc
telefon: 585151416
e-mail: loun@ssok.cz
www: https://www.ssok.cz/kontakty/cestmistrovstvi-olomouc https://www.ssok.cz/kontakty/cestmistrovstvi-olomouc

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LOUN Jaroslav Cestmistrovství Olomouc, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc Vedoucí cestmistr 585 151 416 loun@ssok.cz

Správa silnic Olomouckého kraje - Středisko údržby Olomouc

Lipenská 753/120, 77900 Olomouc
telefon: 585311049;585151422
fax: 585315866
e-mail: olomouc@ssok.cz
www: https://www.ssok.cz/kontakty/stredisko-udrzby-olomouc https://www.ssok.cz/kontakty/stredisko-udrzby-olomouc

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POSPÍŠIL Michal Ing. vedoucí TSÚ 585 151 414 pospisil@ssok.cz

Správa silnic Olomouckého kraje

Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
telefon: 585170311
e-mail: ssok@ssok.cz
www: http://www.ssok.cz http://www.ssok.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČERNÝ Ivo Ing. Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 779 00 Olomouc technický náměstek 585 170 336 cerny@ssok.cz
ŽIVURA Petr Ing. Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 779 00 Olomouc kriz. řízení, ekolog, energetik, vodohospodář 585 170 339 zivura@ssok.cz

Státní hmotné rezervy

Jeremenkova 40, 77900 Olomouc
telefon: +420585508111
e-mail: posta@olkraj.cz
www: http://www.olkraj.cz http://www.olkraj.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Linka Jakub Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 Malá Strana tiskový mluvčí 725401150 222806347 jlinka@sshr.cz

HaMiRo

Náměstí 65, 78355 Velký Újezd
telefon: 602127262