Povodňový plán městyse Velký ÚjezdCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území mikroregionu Bystřička na 450 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že na území městyse Velký Újezd bývá pravidelně ohrožováno 6 budov, které trvale obývá 16 obyvatel, z toho 4 lidé patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP)V případě extrémní povodně může být celkem ohroženo až 99 obyvatel. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem městyse. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území městyse Velký Újezd - agregované

Ohrožené objekty na území městyse Velký Újezd

Ohrožující objekty

Na území městyse Velký Újezd se nenachází žádný objekt, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území městyse Velký Újezd
Kontaminovaná místa na území městyse Velký Újezd

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městyse jejich vlastníci.

Povodňový orgán městyse potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městyse Velký Újezd.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Úřadě městyse Velký Újezd u předsedy povodňové komise.