Povodňový plán městyse Velký ÚjezdHladinoměry - Velký Újezd

Velký Újezd (LP Olešnice)

Hladinoměrná stanice kat. C (ve správě městyse) se nachází na mostku přes přítok Olešnice na severní straně městyse. Profil monitoruje hlídková služba městyse, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Úřad městyse Velký Újezd. Městys dále varuje obce Daskabát a Tršice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).