Povodňový plán městyse Velký ÚjezdHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území městyse Velký Újezd

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Velký Újezd a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky". 

Území městyse spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Vodní toky ve správním obvodu městyse Velký Újezd tvoří poměrně hustou síť převážně krátkých vodních toků, které ve většině případů ústí do toků Olešnice a Kyjanka.

Olešnice je někdy nazývaná taktéž Kokorka a pramení západně od Kozlova v nadm. výšce 618 m n. m. Ústí do Morávky nedaleko Brodku u Přerova v nadm. výšce 202 m n. m. Celková délka toku je cca 27 km. Povodí Olešnice tvoří 137,8 km2.

Kyjanka protéká východně od městyse, samotným intravilánem protékají její přítoky. Celková délka Kyjanky je přibližně 9 km. Kyjanka ústí do vodního toku Říka nedaleko Svrčova.

Vodní toky na území městyse Velký Újezd

 

Základní údaje o vodních dílech na území městyse Velký Újezd

Přehled vodních děl na území městyse Velký Újezd  naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území městyse se nachází 6 malých vodních nádrží. Přímo v intravilánu jsou na bezejmenném přítoku Kyjanky vybudovány dva rybníky (Rybník Velký Újezd). Na Olešnici se pak nachází nádrž s bočním přívodem vody. Mimo zastavěné území městyse se pak nachází soustava dvou rybníků na vodním toku Dubina.
  • Umělá vodní nádrž v západní části městyse u Záhumenského mlýna (výměra 2779 m2)
  • Umělá vodní nádrž v blízkosti ulice Za humny (výměra 1497 m2)
  • Umělá vodní nádrž v blízkosti ulice Přerovská (výměra 2192 m2)
  • Umělá vodní nádrž u ČOV (výměra 464 m2)