Povodňový plán městyse Velký ÚjezdPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Velký Újezd

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-25401/2023/5419; ze dne 31. 05. 2023
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/053197/2023; ze dne 07. 06. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/200893/2023/OCHR/HPOO/Dro; ze dne 03. 07. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 06. 2023
offline verze 01. 06. 2023
digitalizovaná verze 01. 06. 2023
databáze POVIS 01. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i