Povodňový plán městyse Velký ÚjezdPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Velký Újezd

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM017164/2015-219/To; ze dne 05. 05. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR9587/001017/2015; ze dne 16. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/102545/2015/OCHR/Fal; ze dne 18. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 06. 2023
offline verze 01. 06. 2023
digitalizovaná verze 01. 06. 2023
databáze POVIS 01. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i