Povodňový plán obce Světlá HoraSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Světlá Hora a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava

Přímý výkon správy toku:
VHP Krnov, Albrechtická 22, 794 01 Krnov
Tel.: 554 616 220
Vedoucí provozu: Ing. Jaroslav Hlaváček
Tel.: 554 616 293
E-mail: krnov.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Světlá Hora, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok IDVT ČHP Správcovství ř. km
Černý potok 10100220 2-02-02-0420-0-00
2-02-02-0360-0-00
0,000 - 20,210
Bílá Opava 10100537 2-02-01-0090-0-00 0,000 - 7,814
Rudný p. 10210144 2-02-02-0430-0-00 0,000 - 4,898
Od Andělské hory 10215010 2-02-02-0400-0-00 0,000 - 4,356

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Vedení: Bc. Pavel Němčanský
Tel.: 956 951 210
E-mail: st951@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce:
Rajon 104 - Ing. Jiří Mlčoušek
Tel.: 724 523 968, 956 951 404
E-mail: jiri.mlcousek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Světlá Hora, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok IDVT ČHP Správcovství ř. km
Bělokamenný potok 10209922 2-02-02-0060-0-00 0,000 - 8,568
Stará Voda 10212316 2-02-02-0410-0-00
2-02-02-0390-0-00
2-02-02-0370-0-00
0,000 - 8,520
LP Skrbovického potoka 10213147 2-02-02-0200-0-00 0,000 - 3,577
LP Bělokamenného potoka 10213443 2-02-02-0060-0-00 0,000 - 2,381
PP Opavy v km 101,7 10215688 2-02-01-0170-0-00 0,000 - 2,400
LP Bělokamenného potoka 10208750 2-02-02-0060-0-00 0,000 - 2,303
LP Černého potoka v km 21,9 10212369 2-02-02-0360-0-00 0,000 - 2,273
Zlatý potok 10209101 2-02-02-0380-0-00 0,000 - 2,182
LP Skrbovického potoka 10216340 2-02-01-0200-0-00 0,000 - 2,053