Povodňový plán obce Světlá HoraCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Světlá Hora je při povodni ohrožováno zhruba 31 budov, které trvale obývá zhruba 94 obyvatel, z toho 6 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Dále je nutné počítat s evakuací obyvatel v rekreačních objektech (hotel PERMON a dalších 34 objektů), v kterých se může nacházet až 254 rekreantů. Celkem je tedy na území obce potenciálně ohroženo 65 objektů a 348 osob. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce Světlá Hora - agregované

Ohrožené objekty na území obce Světlá Hora v místních částech Podlesí, Suchá Rudná a Stará Voda s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty na území obce Světlá Hora v místních částech Světlá a Dětřichovice s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území obce Světlá Hora
Kontaminovaná místa na území obce Světlá Hora

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Světlá Hora.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Světlá Hora u předsedy povodňové komise obce.