Povodňový plán obce Světlá HoraSrážkoměry - Světlá Hora

Anenský vrch

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází na vrcholu kopce Anenský vrch v katastru města Andělská Hora v nadmořské výšce 842 m.

Bruntál

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice ve správě města Bruntál, která je instalována v rámci projektu Protipovodňová opatření města Bruntál. Stanice je umístěna na budově Městského úřadu.

Horní Václavov

Srážkoměr obce, realizovaný v rámci protipovodňových opatření ORP Rýmařov, se nachází poblíž domu č. p. 104, na pravém břehu vodního toku Václavovský potok v obci Horní Václavov.

Karlova Studánka

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ se nachází na hranici intravilánu obce Karlova Studánka v blízkosti hotelů Slezský dům a Praděd a zdravotního střediska.

Světlá Hora - ČHMÚ

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ leží v katastru obce Světlá Hora, jižně od intravilánu části Světlá, v nadmořské výšce 590 m.

Světlá Hora - obec

Srážkoměrná stanice ve správě obce Světlá Hora. Stanice je vybavena automatickým přenosem dat a je umístěna na parcele č. 843/5 mezi místními částmi Světlá a Dětřichovice.