Povodňový plán obce Světlá HoraPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Světlá 374, 793 31 Světlá Hora 
Tel.: +420 554 773 150
E-mail: svetlahora@svetlahora.cz
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
Tel.: +420 554 706 111
E-mail: posta@mubruntal.cz

Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Vedoucí odboru - Mgr. Vladimír Procházka
Tel.:
+420 604 816 623
E-mail: 
vladimir.prochazka@mubruntal.cz

Oddělení vody, odpadů a silničního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Hana Kutáčková

Tel.: +420 721 632 449
E-mail: hana.kutackova@mubruntal.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: +420 595 622 222
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Jan Filgas
Tel.: +420 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí - Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: +420 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra