Povodňový plán obce Světlá HoraDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil 
Taťána Svobodová 731 187 205
Zbyněk Beza

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Tomáš Bláha
David Jasinský
Petr Zelinský

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
CAS 20, přepravní dodávka,
kalové čerpadlo, motorová pila (3x),
křovinořezy, elektrocentrály, velký nafukovací evakuační stan
SDH obce Světlá 443, 793 31 Světlá Hora
Kolový bagr Zbyněk Beza Světlá 441, 793 31 Světlá Hora

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Světlá Hora

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Objekt tělovýchovné jednoty shromaždiště a nouzové ubytování Světlá 422, 793 31 Světlá Hora Radka Soroková 50 50
Objekt JKS shromaždiště a nouzové ubytování Světlá 374, 793 31 Světlá Hora Radka Soroková 100 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Hruška, s.r.o.

Světlá 332, 793 31

Světlá Hora

Andrea Lukaštíková

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
 Hruška, s.r.o.  Světlá 354, 793 31 Světlá Hora Pavla Holků