Povodňový plán obce Světlá HoraPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Světlá 374, 793 31 Světlá Hora
Tel.: +420 554 773 150
E-mail: svetlahora@svetlahora.cz
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
Tel.: +420 554 706 111
E-mail: posta@mubruntal.cz
28. října 117, 702 00 Ostrava
Tel.: +420 595 622 222
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz

V době povodně:
IBC MSK, Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava
Tel.: +420 950 739 804
Fax.: 950 739 291
E-mail: povoden@msk.cz

Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.:
+420 267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.