Povodňový plán obce Světlá HoraPOVODŇOVÝ PLÁN obce Světlá Hora

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/00460/2018/922/45.03; ze dne 15. 01. 2018
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/000176/2018; ze dne 26. 01. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bruntál, Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Č. j.: MUBR/6967-18/pro-OŽP-pro_451/2018/pro; ze dne 12. 02. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 10. 2023
offline verze 31. 10. 2023
digitalizovaná verze 31. 10. 2023
databáze POVIS 31. 10. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i