Povodňový plán obce Světlá HoraHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Světlá Hora

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Světlá Hora a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějšími toky v dotčeném území jsou Černý potok, Stará Voda, Od Andělské hory a LP Skrbovického potoka.

Vodní tok Černý potok je levostranný přítok řeky Moravice v Moravskoslezském kraji. Délka toku činí 25 km a odvodňuje oblast velkou 109,5 km2. Potok pramení v pohoří Hrubý Jeseník na jihovýchodním úbočí Železného severovýchodně od obce Malá Morávka. Protéká částí obce Světlá Hora - Podlesí, Starým Městem a městem Bruntál. Pod obcí Mezina vtéká do vodní nádrže Slezská Harta na vodním toku Moravice. Průměrný tok je 0,90 m3/s. Po celé délce vodního toku je stanovena aktivního zóna  záplavového území. 

Vodní tok Stará voda pramení pod vrcholy kopců Dřevina a Hřeben nad Suchou Rudnou v nadmořské výšce 985 m. Délka toku činí asi 8,5 km. Protéká intravilánem Suché Rudné a Staré Vody, kde mnohdy při jarních táních způsobuje problémy. Je významným levostranným přítokem Černého potoka, do kterého se vlévá pod Světlou.

Vodní tok Od Andělské hory (nebo také Světlohorský potok) pramení nad městem Andělská hora ve skiareálu Annaberg v nadmořské výšce 730 m. Protéká intravilánem města Andělská hora a stéká z kopce do Světlé. Jedná se o levostranný přítok Staré vody, do které se vlévá za železniční tratí v jižní části Světlé.

Vodní tok LP Skrbovického potoka je významný vodní tok v části Světlé Hory - Dětřichovice. Pramení v nadmořské výšce 645 m. a jedná se o levostranný přítok Skrbovického potoka.

 

Vodní toky v katastru obce Světlá Hora

Základní údaje o vodních dílech na území obce Světlá Hora

Přehled vodních nádrží na území obce Světlá Hora naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Světlá Hora se nachází 3 vodní nádrže. 
  • Rybník ve Světlé se nachází ve středu místní části Světlá, naproti jatkám a v blízkosti ČOV. Rozloha vodní plochy je 0,16 ha. V případě zvláštní povodně by došlo k zaplavení středu obce a vyplavení ČOV. Vodní nádrž nemá zpracovaný manipulační ani havarijní řád a podle TBD nepatří do žádné kategorie. 
  • Rybník v Podlesí se nachází v blízkosti silnice II/450 a č. p. 20. Rozloha vodní plochy je 0,274 ha. V případě zvláštní povodně by došlo k vyplavení domů na vodním toku ID 10212369 níže. Vodní nádrž nemá zpracovaný manipulační ani havarijní řád a podle TBD nepatří do žádné kategorie.
  • Rybník v Dětřichovicích se nachází na soukromém pozemku parcely č. 814/1. Rybník s rozlohou 0,12 ha je ve vlastnictví p. Jiřího Šatánka. V případě zvláštní povodně by došlo k zaplavení  domů níže na toku Zlatého potoka. Vodní nádrž nemá zpracovaný manipulační ani havarijní řád a podle TBD nepatří do žádné kategorie.